Tôi muốn Mua
Tôi muốn Bán
Xem thêm
USDT
BTC
BUSD
BNB
ETH
EOS
Không phải bây giờ
Làm mới sau 5s
Làm mới sau 10s
Làm mới sau 20s
Số lượng
Fiat
  Thanh toán
  Tất cả thanh toán
  • Tất cả thanh toán
  Người quảng cáo
  Giá
  Giới hạn/Khả dụng
  Thanh toán
  U
  Uy Tin 0989111444
  807 lệnh
  98.29% hoàn tất
  23,424.78
  VND
  Khả dụng
  1,786.66 USDT
  Giới hạn
  3,000,000.00 - 41,852,117.43
  Thẻ ngân hàng
  2396 lệnh
  99.83% hoàn tất
  23,429.45
  VND
  Khả dụng
  4,489.46 USDT
  Giới hạn
  2,000,000.00 - 105,185,578.59
  Thẻ ngân hàng
  1854 lệnh
  97.32% hoàn tất
  23,430.00
  VND
  Khả dụng
  13,660.23 USDT
  Giới hạn
  3,000,000.00 - 320,059,188.90
  Thẻ ngân hàng
  2057 lệnh
  99.04% hoàn tất
  23,431.88
  VND
  Khả dụng
  5,580.58 USDT
  Giới hạn
  3,000,000.00 - 130,763,480.89
  Thẻ ngân hàng
  257 lệnh
  86.24% hoàn tất
  23,435.00
  VND
  Khả dụng
  4,913.07 USDT
  Giới hạn
  99,999,999.00 - 115,137,795.45
  Thẻ ngân hàng
  575 lệnh
  98.12% hoàn tất
  23,435.00
  VND
  Khả dụng
  55,524.19 USDT
  Giới hạn
  30,000,000.00 - 1,300,000,000.00
  Thẻ ngân hàng
  526 lệnh
  97.41% hoàn tất
  23,440.65
  VND
  Khả dụng
  5,900.52 USDT
  Giới hạn
  5,000,000.00 - 138,312,024.13
  Thẻ ngân hàng
  48 lệnh
  100.00% hoàn tất
  23,445.00
  VND
  Khả dụng
  335.39 USDT
  Giới hạn
  300,000.00 - 7,863,218.55
  Thẻ ngân hàng
  1599 lệnh
  99.44% hoàn tất
  23,449.27
  VND
  Khả dụng
  10,354.40 USDT
  Giới hạn
  2,000,000.00 - 242,803,121.28
  Thẻ ngân hàng
  146 lệnh
  100.00% hoàn tất
  23,449.99
  VND
  Khả dụng
  26,940.86 USDT
  Giới hạn
  3,000,000.00 - 631,762,897.59
  Thẻ ngân hàng