Tôi muốn Mua
Tôi muốn Bán
USDT
BTC
BUSD
BNB
ETH
EOS
Không phải bây giờ
Làm mới sau 5s
Làm mới sau 10s
Làm mới sau 20s
Fiat
  Thanh toán
  Tất cả thanh toán
  • Tất cả thanh toán
  Người quảng cáo
  Giá
  Giới hạn/Khả dụng
  Thanh toán
  专属商行
  1206 lệnh
  89.27% hoàn tất
  7.04
  CNY
  Khả dụng
  15,896.26 USDT
  Giới hạn
  ¥1,000.00 - ¥111,909.67
  Thẻ ngân hàng
  2129 lệnh
  98.70% hoàn tất
  7.04
  CNY
  Khả dụng
  1,575.48 USDT
  Giới hạn
  ¥888.00 - ¥11,091.37
  Thẻ ngân hàng
  1927 lệnh
  99.23% hoàn tất
  7.04
  CNY
  Khả dụng
  6,800.76 USDT
  Giới hạn
  ¥1,000.00 - ¥10,000.00
  Alipay
  1681 lệnh
  99.23% hoàn tất
  7.04
  CNY
  Khả dụng
  8,309.59 USDT
  Giới hạn
  ¥1,000.00 - ¥58,499.51
  Alipay
  Thẻ ngân hàng
  1187 lệnh
  96.43% hoàn tất
  7.04
  CNY
  Khả dụng
  11,552.44 USDT
  Giới hạn
  ¥1,000.00 - ¥81,329.17
  Alipay
  1206 lệnh
  89.27% hoàn tất
  7.04
  CNY
  Khả dụng
  9,912.00 USDT
  Giới hạn
  ¥1,000.00 - ¥69,780.48
  Thẻ ngân hàng
  3467 lệnh
  97.22% hoàn tất
  7.04
  CNY
  Khả dụng
  16,912.90 USDT
  Giới hạn
  ¥1,000.00 - ¥119,066.81
  Alipay
  Thẻ ngân hàng
  2129 lệnh
  98.70% hoàn tất
  7.04
  CNY
  Khả dụng
  9,669.84 USDT
  Giới hạn
  ¥888.00 - ¥68,075.67
  Thẻ ngân hàng
  1927 lệnh
  99.23% hoàn tất
  7.04
  CNY
  Khả dụng
  10,776.19 USDT
  Giới hạn
  ¥1,000.00 - ¥10,000.00
  Alipay
  1308 lệnh
  89.47% hoàn tất
  7.04
  CNY
  Khả dụng
  43,517.00 USDT
  Giới hạn
  ¥5,000.00 - ¥306,359.68
  Thẻ ngân hàng