Giao dŠĽčch USDC thŠļ≠t dŠĽÖ d√†ng - Mua v√† b√°n bŠļĪng ph∆į∆°ng thŠĽ©c thanh to√°n ∆įa th√≠ch cŠĽßa bŠļ°n

Giao dŠĽčch tr√™n Binance P2P. T√¨m ∆įu ńĎ√£i tŠĽĎt nhŠļ•t b√™n d∆įŠĽõi ńĎŠĽÉ mua v√† b√°n USDC

Mua
B√°n
Ng∆įŠĽĚi quŠļ£ng c√°oGi√°
KhŠļ£ dŠĽ•ng/GiŠĽõi hŠļ°n
Thanh to√°n
Giao dŠĽčch